Start  |   Producten  |   Maak een account  |   Instructies  |   Voorbeelden  |   Veelgestelde vragen  |   Contact

Materiaalweergave voor onze borden

Kunststof/plastic

Onze kunststoffen graveerplaatjes zijn gemaakt van gelamineerd acryl. Het materiaal komt van gerenommeerde fabrikanten met hoge leveringszekerheid. We gebruiken standaard diktes van 1,6 mm of 0,8 mm.

Alle kunststoffen graveerplaatjes worden standaard met zelfklevende achterzijde geleverd, met uitzondering van hangende graveerplaatjes.

Alle kleurencombinaties, behalve zilver en goud, zijn UV-bestendig en kunnen buitenshuis zonder risico voor zonverkleuring gemonteerd worden. Goud en zilver kunnen ook uiteraard buitenshuis opgehangen worden maar kunnen na 5-10 jaar wat verbleken. De leesbaarheid neemt echter niet af.

Metaal

Voor onze metalen borden en kabellabels gebruiken uitsluitend corrosiebestendig, roestvast staal van AISI-316/SIS 2348 kwaliteit. Dikte voor metalen borden is 1,0 mm en kabellabels 0,7 mm. De gestempelde labels worden in een dunner staal, ca 0,3 mm, gemaakt. We kiezen voor dezelfde kwaliteit en duurzaamheid van staal als bovenstaand.


Productverklaring

Kunststof laminaat (grondstof voor plasticen graveerplaatjes)

1. Product en importeur

Produkt:LaserMax - GravoPly - LaserPly
Importeur:SignCom - Gravotech - UNE Gravyr - SkyltDirect

2. Compositie / Classificatie grondstoffen

ComponentNr%
Acrylic CopolymerOfarlig> 99.5
Methyl Methacrylate80-62-6< 0.5

3. Identificatie van de gevaren

Langdurig gassen van produkten inademen kan volgende veroorzaken:

Ogen:Geïrriteerde ogen
Huid:Irritatie op de huid
Inademen:Irritatie in neus, keel en longen. Duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid.

Bij thermische ontleding (verwarming) kunnen acrylmonomeeren vrijkomen.
Exponering aan het materiaal veroorzaakt waarschijnlijk geen acute giftige effecten maar langdurige blootstelling aan gassen die ontstaan bij hoge temperaturen, rond 300 gr Celsius, kunnen ademnood, oog- en huidirritatie veroorzaken.
Brand zeer intensief met hevige warmte- en rookontwikkeling.

4. Spoedeisende hulp

Ogen:Spoel ogen met veel water, minimaal 10 - 15 minuten. Neem contact op met een arts als ogen geïrriteerd blijven.
Inademing:Verplaats het slachtoffer naar plaats met frisse lucht. Neem contact op met een arts als symptomen blijven.

5. Maatregelen ivm met brand

Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de omgeving.
Gebruik passende bescherming tegen inademen van gevaarlijke rook.

6. Maatregelen bij vervuiling / onopzettelijk emissie

Al het kunststof is milieuvriendelijk en daarom kunnen zaag- en freesresten in met de normale afvalsortering meegaan. Grote delen en uitgediende plaatjes worden voor hergebruik gesorteerd en bij milieustations ingeleverd.

7. Gebruik en opslag

Het materiaal is zeer stabiel en onder normale omstandigheden veroorzaakt het geen probleem. Tijdens gebruik/opslag in hoge temperaturen stoot het materiaal bepaalde monomen of gassen uit. Het beste is een even temperatuur.

8. Beperken van risico's / persoonlijke beschermingsmaatregelen

Exponeringsinfo : Component

NrCAS REG NRAMT. ( % )
1. Acrylic copolymerOngevaarlijk99,5 MINIMUM
2. Methyl Methacrylate80-62-60,5 MAXIMUM

Grenswaarde voor exponering : ROHM OCH HAAS, OSHA, ACGIH

NrEenheidTWASTELTWASTELTLVSTEL
1. GeenGeenGeenGeenGeenGeen
2.Ppm5075100Geen100Geen

Gebruik bijvoorbeeld katoenen, canvas of leren handschoenen en stofbril. Normale ventilatie is voldoende. Sommige producties vereisen afluchtingsystemen, bijvoorbeeld wanneer er onder hoge temperaturen gewerkt wordt en gassen vrijkomen. Gebruik dan een beschermende mondkap.

9. Chemische en fysieke eigenschappen

Specifiek gewicht:1,15 - 1,19
Gasdichtheid:-
Vluchtigheid:0%
Oplosbaar in water:Nee
Ph:-
Geur:mild
Verschijning:Platen, varierende kleuren, 1-3 lagen
Kookpunt:-
Smeltpunt:132°C
Vlampunt:-
Ontstekingspunt:-
Zelfontbrandingstemperatuur :393°C
Broosheidpunt:>260°C

10. Stabiliteit och reactiviteit

Stabiliteit:Stabiel product
Vermijd/voorkom:Temperatuur boven 260°C.
Contact met zuren, alkaliën en sterk oxiderende stoffen.
Risico:Thermische ontleding kan leiden tot afstoten van acrylmomomer
Verbrandingsresten:Kolmonoxid, koldioxid
Producten:Methyl methacrylate, acrylonitrile, oxides van nitrogen en/ofwaterstofcyanide.

11. Toxicologische informatie

Het risico voor methyl methacrylat - monom - gassen bij gebruik in hoge temperaturen.

12. Exotoxicologisch informatie

Bevat geen zware metalen, halogenen of silicoon.

13. Afvalbeheer

Alle gebruikte kunststoffen brengen geen veiligheidrisico's met zich mee bij kamertemperaturen. Daarom mogen zaag- en freesresten weggegooid worden in de het normale brandbare afval, of in de plastic plastic-bak. Grote delen en uitgediende plaatjes worden voor hergebruik gesorteerd en bij milieustations ingeleverd.

14. Transportinformatie

Geen specifieke vereisten

15. Huidige voorwaarden

Geen gegevens.

16. Overige informatie

Worden verkocht als platen, grootte max 1224mm x 610mm x 1,6mm

Revisiedatum: 2004-05-01

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en de Zweedse en de EU-wetgeving. De werkomstandigheden van de gebruiker vallen buiten onze controle. Informatie moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen van de kenmerken van het product.


Wij produceren uw bestelling direct! - Tel: 020 80 84 766 - DirectSigns BV